ECHTSCHEIDING MIDDELS SCHIKKING

Een echtscheiding met onderlinge toestemming is de kortste en goedkoopste procedure alsook de procedure die u moreel de minste schade toebrengt.

Een procedure echtscheiding met onderlinge toestemming, betekent het wettelijk beëindigen van een moeilijke echtscheidingsprocedure tussen de echtgenoten maar dan binnen een korte tijdsspanne. Algemeen bekend, is een echtscheiding op zich al een moeilijke periode waarin de echtgenoten zowel materieel als moreel problemen ervaren. Wanneer hierboven op de procedure langer zou duren, kan dit zowel vanuit psychologisch als sociaal oogpunt de echtgenoten in een moeilijke situatie teweegbrengen.

Een echtscheidingsprocedure kan zowel voor de echtgenoten als voor de gemeenschappelijke kinderen een psychologisch depressieve situatie veroorzaken. Om deze redenen, is de echtscheiding met onderlinge toestemming de beste oplossing voor zowel echtgenoten als de kinderen om deze moeilijke periode binnen een korte termijn te overbruggen.
Een van de andere voordelen van een echtscheiding met onderlinge toestemming is het feit dat partijen tot een verzoening komen wat betreft de financiële aspecten van de scheiding en zonder hun rechten te verliezen het huwelijk beëindigen. Aan de echtgenoten die een echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming willen opstarten, zonder daarbij hun financiële rechten te verliezen, wordt aangeraden om een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat te raadplegen om zowel de echtscheidingsovereenkomst als het verzoekschrift tot echtscheiding op te maken. Met andere woorden in een echtscheidingsovereenkomst wordt als dusdanig alles geregeld: vereffening-verdeling gemeenschappelijke goederen, het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld, de alimentatiebijdrage voor de kinderen, het ouderlijk gezag alsook het omgangsrecht met de kinderen.

Een ander belangrijk voordeel van de echtscheidingsovereenkomst, is het feit dat de echtgenoten in de overeenkomst kunnen overeenkomen dat bijvoorbeeld het gemeenschappelijk onroerend goed uit de hand zal worden verkocht. Zo vermijd men hoge notariskosten hetzij de kosten van een makelaar. Terwijl de vereffening en verdeling van de gemeenschappelijke roerende goederen bij een gewone scheiding of vechtscheiding na het echtscheidingsvonnis nog jaren kan duren, kunnen partijen de verdeling van goederen bij een echtscheiding met onderlinge toestemming binnen korte termijn regelen. Nog belangrijker, bij een echtscheiding met onderlinge toestemming, verlaagt u de advocatenkosten tot de helft.

Een echtscheiding met onderlinge toestemming duurt ook gewoon korter dan een vechtscheiding. Terwijl een vechtscheiding ongeveer een jaar lang duurt, duurt de procedure echtscheiding met onderlinge toestemming slechts 2 à 3 maanden. Een echtscheiding met onderlinge toestemming die kort duurt, zorgt er ook voor dat de echtgenoten deze periode binnen een korte termijn zullen overbruggen. Om die reden is de echtscheiding met onderlinge toestemming zowel voor de vrouw als voor de man een onontbeerlijk en uiterst voordelige manier van scheiden.
En vergeet vooral niet: een echtscheiding hoeft niet lang te duren en hoeft niet ingewikkeld en duur te zijn.

Met beleefde groeten,

Nuray DEMIR
Advocaat