DE ERKENNING VAN BUITENLANDSE ECHTSCHEIDINGSZAKEN IN TURKIJE

Neem contact

DE ERKENNING VAN BUITENLANDSE ECHTSCHEIDINGSZAKEN IN TURKIJE

Ik wil uw aandacht trekken naar een belangrijke wetswijzing die Turkse staatsburgers die in België zijn gescheiden, betreft.

Buitenlandse echtscheidingsbeschikkingen kunnen worden erkend in Turkije zonder dat daarvoor een rechtszaak nodig is. Dit geldt enkel voor personen die zich samen melden, oftewel degenen die zijn gescheiden middels een ‘schikking’.

Artikel 27/A van de wet op de Bevolkingszaken is met artikel vier van Decreet 690 betreffende het nemen van maatregelen in het kader van de noodtoestand die is gepubliceerd in de herhalende Staatscourant d.d. 29.04.2017 toegevoegd.

Artikel 27A luidt als volgt: “De registratie van buitenlandse echtscheidingsbeschikkingen in het bevolkingsregister

ARTIKEL 27/A – (1) Buitenlandse beschikkingen die zien op echtscheiding, nietigverklaring of ontbinding van het huwelijk of de vaststelling van een huwelijk kunnen in het Turkse bevolkingsregister worden geregistreerd mits het conform de Turkse openbare orde is en in kracht van gewijsde is gegaan en de beschikking is gewezen door een volgens de nationale wetgeving van het land waar de beschikking is gewezen, bevoegd juridisch of bestuurlijk orgaan.

(2) Registratiehandelingen in het bevolkingsregister worden in het land waar de beschikking is gewezen, uitgevoerd door vertegenwoordigingen en in het binnenland door bevolkingsregisters die door het Ministerie zijn aangewezen.

(3) De erkenning van beschikkingen waarvan de registratie wordt afgewezen omdat niet is voldaan aan de condities zoals vermeld in dit artikel wordt gedaan conform de wet op het Internationale Privaatrecht en Procesrecht met nummer 5718 d.d. 27/11/2007.

(4) De materiele en procesregels betreffende de toepassing van dit artikel worden door het Ministerie vervat in een reglement.”

Voorheen was het nodig dat voor de erkenning van buitenlandse echtscheidingsbeschikkingen in Turkije een rechtszaak werd geopend. Deze erkenningszaken duurden 2-3 jaren en hadden hoge kosten.

Met de wijzigingen in de wet op de Bevolkingszaken is een rechtszaak bij een Turkse rechtbank niet meer nodig en kan de erkenningshandeling binnen korte tijd worden gedaan door buitenlandse vertegenwoordigingen of nationale bevolkingsregisters. Hiervoor is het nodig dat partijen samen of via hun advocaten een aanvraag indienen.