ONLINE VISUM AANVRAAG

HOE ONLINE UW VISUMAANVRAAG INDIENEN?

U bent Belg en wenst een gezinshereniging aan te vragen voor uw Turkse echtgenoot?
U bent Belg en u wilt gezinshereniging met uw minderjarig kind, die nog in Turkije verblijft?
U bent Belg en u zou graag via gezinshereniging visum willen aanvragen voor uw ouders in Turkije? Of uw ouders uit Turkije willen u enkel voor een korte periode bezoeken in België?

Indien u geconfronteerd wordt met dergelijke vragen, dan dient u in de eerste plaats te weten dat visumaanvragen voortaan online worden ingediend (dus via internet).

Online visumaanvragen dient u in te dienen via http://vfsglobal.com/belgium/turkey/ of https://visaonweb.diplomatie.be/

Op voormelde website vindt u tegelijkertijd de lijsten met nuttige documenten, toe te voegen aan uw visumaanvraag. Op dezelfde pagina vindt u tevens het visumaanvraagformulier alsook het formulier voor de taalkeuze van uw visumaanvraag. Om uw visumaanvraag via de website online in te dienen, dient u zich eerst met uw e-mailadres te registreren op de website. Ten tijde van uw online visumaanvraag is deze stap zeer belangrijk. Immers, zonder registratie kan men geen online visumaanvraag indienen.

Nadat u zich op de website voor online visumaanvragen heeft geregistreerd, dient u uw online visumaanvraag in. Tot slot dient u samen met de nuttige ondersteunende documenten via het dichtstbijzijnde visumaanvraag centrum (d.i. Belgische Ambassade in Ankara of het Belgisch consulaat in Turkije) een afspraak te maken en uw visumdossier te overhandigen.

Ik had graag gewild om in dit artikel alle details uit te leggen van een visumaanvraag, echter is dit niet mogelijk, zowel om technische redenen als omwille van het formaat van de visumaanvraag. Maar op zich is het niet moeilijk om online het visumaanvraagformulier in te vullen. U dient gewoon een beetje geduldig en ook aandachtig te zijn. Indien u na één of twee pogingen nog geen resultaat bereikt, adviseer ik u om hetzij een advocaat te raadplegen hetzij hulp te vragen aan een dienst gespecialiseerd in visumaanvragen. Immers bepaalde punten in het visumaanvraagformulier bewaren de eerste ingevulde informatie waarna een wijziging hiervan moeilijk verloopt.

Met oprechte groeten,

Nuray Demir
Advocaat