OVER ONRECHTMATIG ONTSLAG!

Sedert april 2014 werden in het Arbeidsrecht belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Eén van die wijzigingen: voortaan moet de werkgever het ontslag van een werknemer motiveren. Als hij de motivering niet of laattijdig meedeelt (minstens binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst via een aangetekende brief) dan heeft u recht op een schadevergoeding van twee weken loon. Indien u de reden van het ontslag niet aanvaardt, dan kan u naar de rechtbank stappen omwille van een ‘kennelijk onredelijk ontslag’.
De schadevergoeding wegens ‘een kennelijk onredelijk ontslag’ kan variëren van 3 weken tot 17 weken loon. Bovendien kan deze schadevergoeding samen worden verkregen met de boete van twee weken loon indien de werkgever de reden van het ontslag niet of laattijdig meedeelt.
Voor meer informatie en een persoonlijke informatie op maat, adviseer GRATIS het advocatenkantoor DEMIRASLAN.