GEDULD!

De laatste dagen heb ik bepaalde verdrietige video’s bekeken uit verschillende Europese steden. Om een korte samenvatting te geven van de video’s: Turkse jongeren die weerstand bieden aan de politie en die door de politie worden toegetakeld. Na deze video’s voel ik mij derhalve verplicht om een kort uitleg te geven.
Algemeen geweten, werd in de laatste drie jaren in Europa bepaalde maatregelen genomen ter bescherming van de NATIONALE VEILIGHEID. In België werd het laatst op 29 april 2017 aan de Verblijfswet grondige wijzigingen doorgevoerd in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Deze maatregelen geven aan zowel de politie, de Minister, de Dienst Vreemdelingenzaken alsook de rechtbanken grote bevoegdheden die in strijd zijn met de Belgische grondwet. Een korte samenvatting van deze maatregelen: huiszoekingen, fouilleringen, opvragen identiteitsgegevens, ontzetting uit burgerrechten, intrekken van commerciële licenties, beëindiging van het verblijfsrecht van vreemdelingen en uitzetting.
In mijn hoedanigheid van advocaat, zou ik jullie de volgende willen adviseren: U gelieve tijdens een politiecontrole geen weerstand te bieden en op een serene manier te doen wat de politie van u vraagt. In de mate van het mogelijke u gelieve enkel te antwoorden op de vragen van de politie en verder niet te spreken. Indien de politie u in de boeien wil slagen en u arresteert, u gelieve geen weerstand te bieden, kalm te blijven en het gevraagde te doen (U zal zien dat u kort daarna zal worden vrijgelaten). Kortom, laat uw problemen en stress terzijde, en antwoord rustig op de vragen en vermijd ongewilde situaties.
U gelieve dit bericht te willen delen en vooral laten we ervoor zorgen dat onze Turkse jongeren dit bericht lezen.