ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİ

Anlaşmalı boşanma, süreç açısından en kısa olan, maddi açıdan en masrafsız olan ve manevi açıdan ise en az zarar göreceğiniz boşanma davası çeşididir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak, eşler açısından zorlu boşanma sürecinin en kısa sürede sonlanması ve evliliğin yasal olarak noktalanması anlamına gelmektedir. Anlaşılabileceği üzere boşanma zor bir süreçtir ve bu süreç içerisinde eşler maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşamanın yanı sıra bu sürecin uzaması sosyal ve psikolojik açıdan da onları zor duruma sokabilmektedir. Boşanma süreci eşler üzerinde olduğu kadar müşterek çocuklar üzerinde de psikolojik bir çöküntüye neden olabilmektedir. O nedenle anlaşmalı boşanma, bu sürecin en kısa sürede atlatılması sebebi ile hem eşler hem de çocuklar açısından fayda sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanmanın faydaları arasında bir diğer unsur ise maddi konularda eşlerin uzlaşması ve herhangi bir hak kaybı yaşanmadan evlilik birliğinin sonlandırılması olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte maddi anlamda bir hak kaybı yaşamamaları için imzalamaları gereken anlaşmalı boşanma protokolünü ve dilekçeyi, uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile hazırlamaları önerilir. Diğer bir deyişle, taraflar mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve çocuğun velayeti gibi hususlarda ortak karara varmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanmanın bir başka faydası ise mal paylaşımı (örneğin; ortak evin satışı) için notere başvurmak zorunda kalmamanız. Hatta boşanma protokolünde ortak evin satışını elden yapacağınızı bizzat yazdırmanız da mümkün. Böylelikle noter veya emlak masraflarından kurtulmuş olursunuz. Mal paylaşımı çekişmeli boşanmalarla kıyaslandığında, boşanma davasından sonra bile, uzun yıllar sürebilirken, anlaşmalı boşanmalarda, eşler arasında çok kısa sürede neticelenebilmektedir. Daha da önemlisi anlaşmalı boşanma da avukatınızın masraflarını yarıya indirmiş olursunuz.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davaları ile kıyaslandığında çok daha kısa sürmektedir. Bu anlamda çekişmeli boşanma davaları ortalama bir yıl gibi bir sürede sonuçlanırken, anlaşmalı boşanma davaları ise ortalama 2 ile 3 ay içerisinde neticelenmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının kısa sürmesi eşlerin bu süreci daha kısa sürede atlatmalarını sağlamaktadır. O nedenle anlaşmalı boşanma gerek kadın gerekse de erkek açısından mutlak fayda sağlayan boşanma türü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Unutmayın: boşanmak zor, pahalı ve uzun olmak zorunda değil…

Saygılar,
Av. Nuray DEMIR

Makaleler